Home / Hoạt động nghề nghiệp / Hồ sơ, đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam mới nhất

Hồ sơ, đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam mới nhất

Hồ sơ xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam bao gồm những gì? Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam theo mẫu bao gồm những nội dung gì? Dưới đây công ty luật Nhân Hậu sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam, thông qua đó bạn có thể trở thành hội viên và được hưởng các quyền lợi của hội viên chính thức cũng như thành viên danh dự của Hội.

1. Hồ sơ xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam

Hồ sơ xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam bao gồm:

– Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam (theo mẫu 01)

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02, có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền)

– Bản sao bằng cử nhân luật, hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác kèm theo chứng nhận đã công tác trong lĩnh vực pháp luật từ o3 năm trở lên.

– Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh thư/căn cước công dân)

– Ảnh 3×4 (dán vào sơ yếu lý lịch, có đóng dấu giáp lai của cơ quan có thẩm quyền)

2. Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

 

Kính gửi: – ……………………………………………………………………….
– ……………………………………………………………………….

 

Tên tôi là: …………………………………………………..  Giới tính:      Nam        Nữ

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú (Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương):

.…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại (Chỉ ghi nếu khác nơi thường trú): …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: Cơ quan: ……………. Di động: ……………… Email: ………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………….

Thời gian làm công tác pháp luật (1): ………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, tôi tán thành Điều lệ Hội và làm đơn này xin được gia nhập Hội Luật gia Việt Nam.

(Kèm theo Đơn xin gia nhập này 01 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận; 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học).

Trân trọng./.

………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

 

 

 

 

  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Là thời gian đang làm công tác pháp luật hoặc thời gian đã làm công tác pháp luật trước khi nghỉ, chuyển sang làm công tác khác.

Bấm vào để tải Tải đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam (mẫu 01)

3. Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam)

 

Ảnh 3 x 4 cm

1) Họ và tên khai sinh: ……………………..…………………………

2) Tên gọi khác: ………………………………..………..………….…

3) Sinh ngày …… tháng …… năm …..…   Giới tính:     Nam        Nữ

4) Nơi sinh: ……………………………………..……………….……

5) Quê quán: (xã, phường)………………….…, (huyện, quận) …………

…………………………. (tỉnh, TP) ………….…………………………

6) Nơi ở hiện nay: (số nhà, đường phố, xã, huyện, tỉnh/ TP) …………….…………………….

..…………………………………………………………………………..………..………

Điện thoại: Cơ quan: …………..… Di động: ……………Email: ……………………….

7) Nghề nghiệp, Chức vụ hiện nay: (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm):

…………………………………………………………………………….…..……………

………………………………………………………………………………………………

8) Dân tộc: …………………………….…; 9) Tôn giáo: ….………….…………………..

10) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ..…/…../……; Ngày chính thức: .…./.…./……

11) Trình độ học vấn:

– Giáo dục phổ thông (Lớp mấy): ……………………………………………………………

– Học hàm, học vị cao nhất (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư…): …………………….…

12) Lý luận chính trị (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp): ………………………….………

Ngoại ngữ (Tiếng Anh: A/B/C/D): ………………………………………………..….………..

13) Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND (năm, khóa…): ……………………………………

…………………………………………..…………………………………………………

14) Ngạch công chức: ………… (mã số: …………), bậc lương: …..…, hệ số: …………

15) Danh hiệu được phong (Năm nào): .……………………………………………………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú ….)

16) Khen thưởng (Huân, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng, năm nào): ….…………………

…………………………………………………………………………..…………………

17) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức….): ……….

…………..……………..…………………………………………..………………………

18) Tình trạng sức khoẻ (tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì): …………………………….

……………………………………… Cao: 1m ……, Cân nặng ….. (kg), Nhóm máu: ……

19) Số CMND/CCCD: …………….…, Ngày cấp ……………, Nơi cấp …….……..……

20) Thương binh loại: ……………  Gia đình liệt sĩ: ……………..………………………

21) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ

Tên trường Ngành học

hoặc tên lớp học

Thời gian học Hình thức học Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…/ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư…

22) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

 (Đề nghị đóng dấu giáp lai vào ảnh dán Sơ yếu lý lịch)

 

 

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác

hoặc UBND địa phương nơi cư trú

(Ký tên, đóng dấu)

Bấm vào để Tải sơ yếu lý lịch xi gia nhập Hội Luật gia Việt Nam (mẫu 02)

4. Quy trình gia nhập và kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Theo quy định tại Nghị Quyết 376/NQ-BCHHLGVN, quy trình thủ tục xin gia nhập và kết nạp hội viên qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và gửi đến Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc.

Người xin gia nhập chuẩn bị hồ sơ theo quy định, sau đó gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc. Khi gửi hồ sơ thì sẽ có những trường hợp như sau:

– Trường họp 1: Tại nơi bạn đang sinh sống, cư trú mà có tổ chức Hội luật gia thì nộp hồ sơ đến Chi hội Luật gia trực thuộc

– Trường hợp 2: Trên địa bàn quận, huyện nơi bạn đang sinh sống, cư trú, làm việc mà chưa có chi hội Hội luật gia trực thuộc thì nộp hồ sơ đến Ban thường vụ Hội Luật gia cấp huyện.

– Trường hợp 3: Tại quận, huyện đó chưa có Chi hội Luật gia trực thuộc, chưa có Hội Luật gia cấp huyện thì gửi hồ sơ đến Ban thường vụ Hội Luật gia cấp tỉnh.

– Trường hợp 4: Tại tỉnh đó chưa có chi hội luật gia trực thuộc cấp tỉnh thì nộp hồ sơ đến đến Ban thường vụ Hội Luật gia cấp tỉnh.

Bước 2: Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc tiếp nhận, xem xét hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn thì trong thời hạn 5 ngày, Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc xem xét hồ sơ của bạn xem đúng và đủ hay chưa, trường hợp đã đủ và đúng quy định thì sẽ gửi tờ trình, danh sách kết nạp và hồ sơ kèm theo đến Ban Thường vụ Hội Luật gia cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định.

Bước 3: Ban Thường vụ Hội Luật gia quyết định kết nạp hội viên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Thường vụ Hội Luật gia sẽ ra quyết định kết nạp hội viên và gửi quyết định này chi Chi hội luật gia trực thuộc.

Trên đây là các thông tin về hồ sơ xin gia nhập và trở thành hội viên của Hội Luật gia Việt Nam, nếu các bạn muốn trở thành hội viên thì có thể làm hồ sơ để được kết nạp trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên danh dự để thực hiện các nội dung theo quyền lợi của mình, chúc bạn thành công!

5/5 - (2 votes)

Bài nổi bật

Người tư vấn không phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn của mình?

Người tư vấn có phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn của mình không?

Người tư vấn không phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn của mình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *