Home / Tình huống / Theo Luật an ninh mạng năm 2018 thì tài khoản số là thông tin dùng để làm gì?

Theo Luật an ninh mạng năm 2018 thì tài khoản số là thông tin dùng để làm gì?

Theo Luật an ninh mạng năm 2018 thì tài khoản số là thông tin dùng để làm gì? Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội ban hành Luật số: 24/2018/QH14 (gọi tắt là Luật an ninh mạng 2018), trong đó quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ xác thực tài khoản số người dùng trên không gian mạng. Vậy, tài khoản số là gì?

Theo Luật an ninh mạng năm 2018 thì tài khoản số là thông tin dùng để làm gì?

Tại khoản 11 Điều 2 Luật an ninh mạng 2018 định nghĩa “Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng” 1. Như vậy, tài khoản số được hiểu là tài khoản chứa đựng thông tin dùng để chứng thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng.

Theo đó, bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam (bao gồm cả dịch vụ trong nước và nước ngoài) đều phải có trách nhiệm “xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số” 2

Song song với việc xác thực thông tin người dùng bằng tài khoản số, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ còn có trách nhiệm phải bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng, đồng thời cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Hiện nay, khi sử dụng dịch vụ internet bạn sẽ được cấp một tài khoản số do doanh nghiệp cung ứng cấp cho bạn sử dụng, việc doanh nghiệp cấp tài khoản cho bạn sẽ được phân quyền truy cập cụ thể, tùy thuộc vào từng hợp đồng hoặc trường hợp cụ thể mà tài khoản của bạn sẽ được xác thực và phân quyền theo quy định.

Ví dụ: Khi bạn sử dụng Zalo thì ID hoặc số điện thoại đăng ký Zalo của bạn sẽ được dùng để xác thực, chứng thực và phân quyền sử dụng trên ứng dụng Zalo, nếu bạn là người dùng thông thường, bạn sẽ được liệt kê vào nhóm người sử dụng (khách hàng), nếu bạn là quản trị viên thì bạn sẽ được phân quyền truy cập tương ứng.

Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Khi cung cấp tài khoản số cho khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có nghĩa vụ liên quan đến tài khoản số của người dùng như sau:

– Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số

– Bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng;

– Cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

– Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng

– Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung làm nhục, vu khống

– Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

– Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Ngày nay, với thời đại 4.0 và internet rất phát triển, việc quản lý và đấu tranh tội phạm trên không gian mạng là vô cùng khó khăn và phức tạp, do đó pháp luật quy định cụ thể doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng phải xác thực tài khoản số người dùng, từ đó có căn cứ xác minh và điều tra khi có các hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc các hành vi liên quan khác được chính xác và nhanh chóng.

5/5 - (3 votes)
  1. khoản 11 Điều 2 Luật an ninh mạng 2018.
  2. Khoản 2 Điều 26 Luật an ninh mạng 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *