Home / Hoạt động nghề nghiệp / Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp được quy định tại quy tắc số 21 trong Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc). Dưới đây công ty luật Nhân Hậu sẽ giải thích quy tắc này một cách chi tiết.

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp

1. Có lời nói, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp hoặc gây áp lực, đe dọa đồng nghiệp.

Trong quy tắc này bao gồm 4 hành vi bao gồm: vu khống, xúc phạm, gây áp lực và đe dọa đồng nghiệp.

– Vu khống đồng nghiệp: Là việc luật sư dùng lời nói hoặc thông qua phương tiện truyền thông để truyền tải nội dung bịa đặt, những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đồng nghiệp

– Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp: Là việc luật sư dùng lời nói, hành vi khác để truyền đạt nội dung mang tính sỉ nhục, thô bỉ, nhục mạ nhằm hạ thấp uy tín, chà đạp giá trị của đồng nghiệp, làm giảm uy tín, gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp.

– Gây áp lực, đe dọa đồng nghiệp: Là hành vi xâm phạm, gây ảnh hưởng hoặc có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đồng nghiệp khi hành nghề, bao gồm cả hành vi đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của đồng nghiệp.

2. Thông đồng, đưa ra đề nghị với luật sư của khách hàng có quyền lợi đối lập với khách hàng của mình để cùng mưu cầu lợi ích cá nhân.

Đây là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư, bởi không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của nghề luật sư nói chung, mà còn làm ảnh hưởng một cách trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, hành vi này cần phải được loại bỏ và nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

Luật sư thông đồng với nhau để mưu cầu lợi ích cá nhân là một trong những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp cần được tuân thủ nghiêm ngặt, nếu cố tình vi phạm chắc chắn sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

3. Tiếp xúc, trao đổi riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi với khách hàng của mình để giải quyết vụ việc khi biết khách hàng đó có luật sư mà không thông báo cho luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho khách hàng đó biết.

Theo quy định của quy tắc này thì luật sư phải thông báo cho luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng có quyền lợi đối lập với khách hàng của mình để cùng có mặt khi gặp khách hàng có quyền lợi đối lập.

Việc luật sư không thông báo mà trực tiếp trao đổi riêng với người có quyền lợi đối lập với khách hàng của mình thì có thể dẫn tới nhiều vấn đề, làm ảnh hưởng đến uy tín của nghề luạt sư nói chung và ảnh hưởng đến luật sư đồng nghiệp cũng như người có quyền lợi đối lập với khách hàng của luật sư đó.

Việc báo trước cho Luật sư đồng nghiệp sẽ tránh việc gây nghi ngờ về nội dung trao đổi dẫn tới mất đoàn kết nội bộ, bên cạnh đó còn giúp bảo vệ chính Luật sư có ý định gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng phía bên kia vì không loại trừ sau cuộc tiếp xúc khách hàng đó với tâm thế của bên đối lập sẽ tạo lập các nội dung, thông tin không chính xác để tố cáo ngược chính Luật sư.

4. Thuê, trả tiền môi giới khách hàng hoặc môi giới khách hàng cho đồng nghiệp để nhận tiền hoa hồng.

Trong các lĩnh vực khác thì việc môi giới nhận hoa hồng là được phép và hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên đối với nghề luật sư thì khác, luật sư không được môi giới và nhận tiền hoa hồng của luật sư đồng nghiệp. Bởi vì các lý do sau:

– Ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng: Khi luật sư phải trả hoa hồng cho luật sư đồng nghiệp giới thiệu thì luật sư sẽ phải tăng chi phí trong hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, do đó khách hàng vô tình cũng phải trả tiền cho người không làm việc cho mình.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể được giới thiệu luật sư không chuyên nghiệp, không có chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện dịch vụ pháp lý, bởi lẽ giữa các luật sư đồng nghiệp thỏa thuận với nhau dựa trên hoa hồng mà không phục thuộc vào sự uy tín và tính chuyên nghiệp khi hành nghề của luật sư được giới thiệu.

– Ảnh hưởng đến hoạt động, hành nghề của luật sư: Nếu như quy định cho phép luật sư được môi giới, giới thiệu khách hàng cho đồng nghiệp để hưởng hoa hồng hoặc được trích % từ việc giới thiệu thì vô tình sẽ tạo ra một hệ lụy không tốt trong nghề nghiệp, đó là hiện tượng một số luật sư sẽ không cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, mà chỉ chuyên đi môi giới khách hàng cho đồng nghiệp.

Trong khi đó, luật quy định luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nếu như luật sư chỉ chuyên môi giới thì không thể thực hiện được sứ mệnh này.

5. Thực hiện các hành vi nhằm mục đích giành giật khách hàng

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam quy định các hành vi nhằm mục đích giành giật khách hàng bao gồm:

– So sánh năng lực nghề nghiệp, phân biệt vùng, miền hoạt động hành nghề của luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư này với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư khác;

So sánh năng lực nghề nghiệp là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được loại bỏ khi hành nghề luật sư. Luật sư tự nhận mình giỏi hơn đồng nghiệp là biểu hiện của sự tự kiêu, bên cạnh đó còn mang tính xúc phạm đồng nghiệp. Việc so sánh năng lực nghề nghiệp, phân biệt vùng miền là nguyên nhân trực tiếp gây mất đoàn kết nội bộ trong giới Luật sư cần được loại bỏ.

– Xúi giục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc về cho mình hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo luật sư đồng nghiệp;

– Trực tiếp hoặc sử dụng các nhân viên của mình hoặc người khác làm người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng, trước trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

6. Áp đặt hoặc cố tình chi phối làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hành nghề của đồng nghiệp có quan hệ phụ thuộc với luật sư như quan hệ thầy – trò, cấp trên – cấp dưới, huyết thống, thân thuộc.

Quy tắc này nhằm bảo đảm tính bình đẳng khi hành nghề luật sư. Luật sư không được dựa vào mối quan hệ hệ thầy – trò, cấp trên – cấp dưới, huyết thống, thân thuộc để áp đặt hoặc chi phối đồng nghiệp, làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan khi hành nghề luật sư.

Trên thực tế, khi làm việc thì cấp trên “ra lệnh” và cấp dưới nghe lời cấp trên là chuyện bình thường. Tuy nhiên đối với trường hợp luật sư cấp trên áp đặt luật sư cấp dưới phải thực hiện những công việc không phù hợp với quy định pháp luật, hoặc sử dụng tư cách cấp trên để chi phối các hoạt động của cấp dưới là hành vi bị cấm, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Ví dụ trong mối quan hệ tình thầy – trò khi luật sư tập sự được hướng dẫn hành nghề. Sau này khi hành nghề mà được luật sư “thầy” yêu cầu thực hiện các hành vi không phù hợp với quy định pháp luật thì luật sư “trò” có thể từ chối theo quy tắc này mà không sợ bị mang tiếng là người vô ơn.

7. Có hành vi tạo thành phe, nhóm giữa các luật sư để cô lập đồng nghiệp trong quá trình hành nghề.

Đạo đức của Luật sư với đồng nghiệp trước hết được thể hiện ở tình đồng nghiệp. Luật sư có thể giành cho nhau tình cảm quý mến, thân thiết với đồng nghiệp hay không đó là quyền của cá nhân Luật sư. Tuy nhiên, luật sư phải tôn trọng đồng nghiệp, giữ gìn uy tín của nghề nghiệp, đó là quy định bắt buộc.

Luật sư không những không có tình đồng nghiệp, thiếu tôn trọng đồng nghiệp, không hợp tác với đồng nghiệp, xúc phạm, hạ uy tín của đồng nghiệp, tước đoạt cơ hội có việc làm, có thu nhập hợp pháp của Luật sư đồng nghiệp sẽ bị phê phán và có thể bị kỷ luật.

Nghiêm trọng hơn, không dừng ở hành vi mang tính chất cá nhân, đơn lẻ, Luật sư còn tạo thành phe, nhóm để cô lập, hạ thấp uy tín của đồng nghiệp; đẩy mâu thuẫn cá nhân thành mâu thuẫn với nhiều người; đẩy mâu thuẫn cá nhân thành mâu thuẫn tập thể, Bộ Quy tắc quy định đây là hành vi bị nghiêm cấm của Luật sư.

8. Thực hiện việc liên kết, liên danh, thành lập nhóm luật sư hoạt động trái với quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Luật sư không muốn thừa nhận hoặc cố tình không thừa nhận tính hợp pháp, đại diện duy nhất của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư. Tuy là thành viên của tổ chức nhưng Luật sư không chấp hành, không tuân thủ quy định của tổ chức, quy định của pháp luật về tổ chức mình là thành viên.

Luật sư có tư tưởng tuyệt đối hóa, tiêu cực hóa tính độc lập trong hoạt động nghề nghiệp; Luật sư cho rằng tính chất: tự chủ, độc lập, bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư mâu thuẫn với tính thống nhất, tập trung và có tổ chức trong công tác quản lý đối với người hành nghề Luật sư, nghề Luật sư tại Việt Nam.

Do nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về bản chất nghề nghiệp, Luật sư để cái tôi và lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Cá biệt có những Luật sư không giữ được phẩm chất đạo đức, tác phong của người Luật sư đã bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoặc đứng ra thành lập các tổ chức trái pháp luật.

Đánh giá nội dung

Bài nổi bật

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Theo quy định trong Luật luật sư, Điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *