Home / Hoạt động nghề nghiệp / Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư?

Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư?

Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư? Tập sự hành nghề luật sư là một giai đoạn học nghề liên tục trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đăng ký. Trước khi được nhận vào tập sự hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Dưới đây công ty luật Nhân Hậu sẽ hướng dẫn các bạn đã có “Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư” đăng ký thủ tục để tập sự hành nghề.

I. Điều kiện tập sự hành nghề luật sư

Tại Điều 14, 16 Luật luật sư 2015 và Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định, điều kiện để được tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

1. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có Bằng cử nhân luật hoặc Bằng thạc sỹ luật;

3. Đã được đào tạo và có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam.

4. Trường hợp tốt nghiệp tại nước ngoài thì phải có Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư của nước đó

Trường hợp được miễn đào tạo luật sư mà muốn đăng ký tập sự hành nghề luật sư thì phải có giấy tờ chứng minh, bao gồm: Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Khi đáp ứng được những điều kiện trên đây thì bạn có thể đăng ký để tập sự hành nghề. Trong trường hợp bạn bị thiếu một trong các điều kiện nêu trên thì sẽ không được đăng ký, ngay cả khi đã đăng ký và đang tập sự mà bị phát hiện thiếu một trong các điều kiện nêu trên thì cũng sẽ bị hủy kết quả tập sự.

Bên cạnh đó, ngay cả khi người tập sự hành nghề luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự mà bị phát hiện thiếu một trong các điều kiện nêu trên cũng sẽ bị hủy kết quả và không được công nhận thời gian đã tập sự, do đó phải tập sự hành nghề lại từ đầu.

Do vậy, để tránh làm mất thời gian thì trước khi đăng ký, các bạn cần kiểm tra xem mình đã đủ điều kiện hay chưa, còn thiếu những điều kiện gì để bổ sung cho đúng quy định, tránh làm thời gian và công sức của bạn.

II. Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư?

Tại khoản 2 Điều 14 Luật luật sư 2015 và Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định: Người muốn tập sự hành nghề luật sư thì cần phải đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và được Đoàn luật sư cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư.

Người muốn tập sự hành nghề luật sư cần làm gì để tập sự hành nghề luật sư?

Hồ sơ, quy trình, thủ tục đăng ký tập sự hành nghề luật sư như sau:

Bước 1: Tìm một tổ chức hành nghề luật sư và thỏa thuận để tập sự

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định, người muốn tập sự hành nghề luật sư có quyền tự mình lựa chọn và thỏa thuận một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Như vậy, các bạn có thể tìm một tổ chức hành nghề luật sư gần nơi bạn sinh sống nhất để thuận tiện cho việc tập sự, đồng thời cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí di chuyển khi tập sự hành nghề.

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định, bạn chỉ được tập sự hành nghề luật sư ở những tổ chức sau đây:

– Văn phòng luật sư, chi nhánh của văn phòng luật sư

– Công ty luật, chi nhánh của công ty luật

– Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

– Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn chỉ được tập sự hành nghề ở những tổ chức nêu trên, ngoài ra bất kỳ tổ chức nào khác sẽ không được công nhận.

Lưu ý quan trọng: Trường hợp bạn không tìm được tổ chức hành nghề luật sư, hoặc không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư để tập sự thì bạn có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư giới thiệu cho bạn một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự, khi được giới thiệu thì tổ chức hành nghề luật sư đó phải nhận bạn vào tập sự, trường hợp từ chối mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.

Bước 2: Tổ chức hành nghề luật sư gửi “Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư” cho người tập sự và Đoàn Luật sư ở địa phương nơi đặt trụ sở.

Sau khi thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc tập sự thì tổ chức hành nghề luật sư đó sẽ cấp cho bạn “Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư”, đồng thời cũng sẽ gửi Giấy này cho Đoàn luật sư ở địa phương nơi đặt trụ sở.

Các bạn giữ “Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư” này để đăng ký tại Đoàn luật sư.

Bước 3: Đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Sau khi nhận được “Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư” thì bạn bắt đầu đăng ký tập sự với Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đó có trụ sở.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định, hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư (theo mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP). Ở dưới cùng bài viết này có mẫu TP-LS-01

– Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự (theo mẫu TP-LS-02 ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BTP). Ở dưới cùng bài viết này có mẫu TP-LS-02

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

– Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam

– Trường hợp tốt nghiệp ở nước ngoài thì nộp kèm bản sao “Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài”

– Trường hợp bạn thuộc diện được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư thì nộp kèm bản sao giấy tờ chứng minh bạn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư, bao gồm giấy tờ chứng minh bạn là: Điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật, Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ 10 năm trở lên.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì bạn gửi đến Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư mà bạn đang tập sự đóng trụ sở.

Ví dụ: Bạn thỏa thuận với một công ty luật tại TPHCM để tập sự hành nghề luật sư thì bạn làm hồ sơ đăng ký và gửi đến Đoàn luật sư TPHCM để đăng ký đúng thẩm quyền.

Bước 4: Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư ghi tên người tập sự vào danh sách và cấp “Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư”

Tại khoản 3 Điều 5 quy định, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn gửi đến mà đầy đủ và hợp lệ thì Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đó sẽ ghi tên bạn vào danh sách những người đang tập sự hành nghề của Đoàn luật sư đó. Đồng thời sẽ cấp cho bạn “Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư”.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp cho bạn “Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư”, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đó sẽ gửi văn bản thông báo đến cho tổ chức hành nghề luật sư nơi bạn đang tập sự.

Sau khi nhận được thông báo này, tổ chức hành nghề luật sư đó tiếp tục (nếu đang hướng dẫn) hoặc cử luật sư hướng dẫn (nếu chưa cử luật sư hướng dẫn) cho bạn để bạn có thể nắm bắt công việc một cách thực tế.

Lưu ý về tiêu chuẩn của luật sư hướng dẫn bạn khi tập sự:

– Luật sư hướng dẫn phải có uy tín và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư

– Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

– Trường hợp luật sư hướng dẫn đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực luật sư thì phải sau thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt thì mới được hướng dẫn người tập sự.

– Tại thời điểm hướng dẫn, 1 luật sư chỉ được hướng dẫn tối đa 3 người tập sự hành nghề.

Nếu phát hiện thiếu một trong các yếu tố nêu trên, bạn cần đề nghị với người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư đổi luật sư khác để hướng dẫn cho bạn tập sự.

Tìm hiểu những việc người tập sự hành nghề luật sư không được làm để tránh những lỗi vi phạm có thể bị xóa tên khỏi danh sách người tập sự tại Đoàn luật sư.

Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký tại Đoàn luật sư (thời gian 12 tháng được tính từ bước 3 ở trên).

III. Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có trách nhiệm gì?

Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 10/2021/TT-BTP quy định, khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự theo mẫu TP-LS-06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP cho Đoàn Luật sư nơi đăng ký tập sự.

Như vậy, sau khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư (12 tháng) thì bạn một bản báo cáo về quá trình tập sự theo mẫu TP-LS-06 (ở dưới cùng bài viết này có mẫu TP-LS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP).

* Lưu ý khi báo cáo cho Đoàn Luật sư:

– Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn

– Báo cáo quá trình tập sự phải có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

– Báo cáo quá trình tập sự phải có đánh giá của Đoàn Luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc tập sự thì bạn làm một bản cáo báo theo mẫu P-LS-06, sau đó nhờ luật sư hướng dẫn ký tên và nhờ tổ chức hành nghề luật sư đóng dấu và gửi đến cho Đoàn luật sư. Sau đó, Đoàn luật sư sẽ đánh giá về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của bạn.

IV. Mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP

1. Mẫu TP-LS-01: Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư

TP-LS-01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh

3×4

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Đoàn Luật sư ………………………………………………………

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………… Giới tính ……………

Ngày sinh:…… /……. / ……………..Quốc tịch: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………… Email: ……………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………….

Ngày cấp:……… /………. /………….. Nơi cấp: …………………………………………………

Thời gian tham dự khóa đào tạo nghề luật sư: …………………………………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay)

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Làm gì?

Nơi công tác/học tập

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”)

…………………………………………………………………………………………………

BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
(ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền)

…………………………………………………………………………………………………

Nay tôi được nhận tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư………………………… (trụ sở tại…………………………….. ) do luật sư………………………….. hướng dẫn. Vì vậy, tôi đề nghị Ban chủ nhiệm xem xét cho tôi đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư …………………………………………….

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư số… /……. /TT-BTP ngày…. / …./……..của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam đoan thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư do pháp luật quy định.

 

………………….. , ngày….. tháng…. năm…,
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo Giấy đề nghị:

– Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư của tổ chức hành nghề luật sư;

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

– Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam hoặc bản sao Quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ chứng minh được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư.

2. Mẫu TP-LS-02: Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư

TP-LS-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

 

TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NHẬN TẬP SỰ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY XÁC NHẬN

VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Tên tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự (ghi bằng chữ in hoa):………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………. ; Email: …………………………….

Website: …………………………………………………………………………………………….

Giấy đăng ký hoạt động số: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư: ……………………………………………………

XÁC NHẬN

Ông/Bà…………………………………………………………. Sinh ngày ………………………………..

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………….

Ngày cấp:……………………………………………. Nơi cấp: ………………………………….

Thời gian tham dự khóa đào tạo nghề luật sư: …………………………………………………

Là người tập sự của tổ chức hành nghề luật sư: ………………………………………………

Kể từ ngày………………………… dưới sự hướng dẫn của luật sư ……………………………….

Sổ Chứng chỉ hành nghề luật sư……………………………. Ngày cấp…………………………

Số Thẻ luật sư…………………………………………………. Ngày cấp…………………………

Tổ chức hành nghề luật sư cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho người tập sự và luật sư hướng dẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

 

………………. , ngày….. tháng…. năm……
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu TP-LS-04: Giấy đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

TP-LS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh

3×4

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….. Giới tính:……………

Ngày sinh:…… /…… /…….. Quốc tịch: …………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………….. Email: ……………………………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/: ……………………………………

Ngày cấp:…….. /………. / …………Nơi cấp: ……………………………………………………

Thời gian tham dự khóa đào tạo nghề luật sư:……………………………………………………………

Thời gian tập sự: từ…… /……/……. đến ngày……… /…….. / …………………………………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay)

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Làm công tác gì?

Nơi công tác/học tập

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”)

…………………………………………………………………………………………………

BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
(ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền)

…………………………………………………………………………………………………

Nay tôi có nguyện vọng tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tổ chức tại……………… vào tháng…….. /……….. , tôi làm Giấy này đề nghị Hội đồng kiểm tra xem xét cho tôi được tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện tập sự hành nghề luật sư và tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư số….. /……. /TT-BTP ngày……/……./……. của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam đoan thực hiện đúng và đày đủ nội quy, quy chế và các quy định khác có liên quan của kỳ kiểm tra, trong trường hợp có vi phạm tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hình thức xử lý theo quy định.

 

…….. , ngày….. tháng…. năm…
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm theo Giấy đề nghị:

– Bản sao Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư;

– Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

– Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư kèm theo Sổ nhật ký tập sự theo quy định của Thông tư này;

– Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật Luật sư.

* Đối với người có Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực thì chỉ gửi Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hết hiệu lực kèm theo Giấy đề nghị tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Thông tư.

4. Mẫu TP-LS-05: Sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sự

TP-LS-05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

 

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ……….

SỔ NHẬT KÝ TẬP SỰ
(Được in trên khổ giấy A4)

* Họ và tên người tập sự: ……………………………….

* Họ và tên luật sư hướng dẫn: …………………………

* Tên tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự: ……………………….

* Thời gian tập sự hành nghề luật sư: Từ ngày………… đến ngày……………….

* Thời gian được giảm tập sự và lý do (nếu có): ……………………………………

NỘI DUNG CÔNG VIỆC TẬP SỰ

TT

Nội dung vụ việc (tư vấn hoặc tranh tụng)

Thời gian thực hiện (từ ngày đến ngày)

Công việc được luật sự hướng dẫn phân công

Văn bản pháp luật điều chỉnh vụ, việc

Ghi chú

1.
2.

Ghi chú:

Tổng số vụ, việc tham gia là:…………… Trong đó:

+ Tổng số vụ án tham gia là:……………………. vụ (……………… )

+ Tổng số việc tư vấn tham gia là:………………….. việc (…………… )

(Lập Bảng theo dõi công việc tập sự hàng tuần để đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Thông tư này)

Xác nhận của luật sư hướng dẫn

Tôi, Luật sư………………………………. là luật sư hướng dẫn cho người tập sự…………………………….. Nay, nhận xét Sổ nhật ký tập sự qua thời gian tập sự từ ngày……………………….. đến ngày……………………………….. như sau:

Nhật ký ghi chép của người tập sự đầy đủ, đúng với thời gian tập sự do chính luật sư hướng dẫn và thực hiện tại tổ chức hành nghề luật sư nơi đăng ký tập sự. Vụ, việc người tập sự ghi trong Sổ nhật ký là vụ, việc được luật sư hướng dẫn giao cho thực hiện. Luật sư hướng dẫn cam đoan nội dung ghi chép của người tập sự là đúng với thực tế quá trình tập sự.

 

Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

Chữ ký bên là của Luật sư ……………….hiện đang hoạt động hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư và hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư cho Ông/Bà là đúng.

……….. ,ngày….. tháng….. năm …………….
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…, ngày….. tháng…….. năm
Luật sư hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu TP-LS-06: Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

TP-LS-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTP)

 

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
ĐOÀN LUẬT SƯ……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày…….tháng……..năm………..

 

BÁO CÁO
QUÁ TRÌNH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư……………………………..

Họ tên người tập sự: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:……………………………………. Ngày cấp:…………………………………… , Nơi cấp: ……………………………………

Được công nhận tập sự theo Giấy chứng nhận số:…………………. ngày …………………

Thời gian tập sự: Từ ngày:……………………………… đến hết ngày: ………………………

Thời gian tập sự được giảm và lý do được giảm (nếu có): …………………………………..

Tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………

Luật sư hướng dẫn:…………………………………….. Chứng chỉ hành nghề luật sư số:…………. do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày………………………. Thẻ luật sư số:……………………… do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày …………………………..

Báo cáo nội dung quá trình tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự theo quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.

2. Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện vụ, việc được phân công tham gia (trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, hướng tư vấn/bào chữa/bảo vệ cho khách hàng trên cơ sở quy định của pháp luật và tình tiết vụ việc, kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ, việc).

3. Tự nhận xét về tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và việc chấp hành pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nói riêng.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư mà bản thân tôi đã thực hiện trong thời gian qua và đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố……………….. xem xét, đánh giá, xác nhận cho tôi đã hoàn thành thời gian tập sự và đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

 

Người tập sự hành nghề luật sư
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN NHẬN XÉT CỦA LUẬT SƯ HƯỚNG DẪN

(Ghi rõ xác nhận tính chính xác về vụ, việc người tập sự đã tham gia, nhận xét quá trình tập sự, trong đó nêu rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, tuân thủ pháp luật nói chung, tuân thủ pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam nói riêng)

Tôi, Luật sư………………………………… là luật sư hướng dẫn cho người tập sự …………………, nhận xét quá trình tập sự của người tập sự…………………. từ ngày……….. đến ngày………………………………………… như sau:

1. Về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Về tư cách đạo đức và việc tuân theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận:

Căn cứ các quy định pháp luật về tập sự hành nghề luật sư, tôi nhận xét người tập sự………………… đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho người tập sự…………………………….. tham dự kiểm tra kết quả hành nghề luật sư.

 

……. , ngày……… tháng……. năm ………..
Luật sư hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NHẬN TẬP SỰ

1. Về quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về quá trình hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư của luật sư hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

…… , ngày……. tháng… năm 20…
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ VỀ NGƯỜI TẬP SỰ

1. Về tư cách đạo đức và việc tuân theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Về ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức tuân thủ pháp luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Về năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố…………………… xác nhận người tập sự………………… đã hoàn thành thời gian, nghĩa vụ tập sự hành nghề luật sư và đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

 

Ngày……… tháng………… năm 20 ……………..
TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ
CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

5/5 - (1 vote)

Bài nổi bật

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Theo quy định trong Luật luật sư, Điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *