Home / Hoạt động nghề nghiệp / Các dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm những dịch vụ gì?

Các dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm những dịch vụ gì?

Các dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm những dịch vụ gì? Dịch vụ pháp lý khác của luật sư là gì? Dưới đây công ty Luật Nhân Hậu sẽ phân tích quy định pháp luật có liên quan, từ đó các bạn có thể nắm rõ quy định luật sư được hoạt động những dịch vụ pháp lý nào, tránh trường hợp hoạt động sai quy định pháp luật.

Các dịch vụ pháp lý của luật sư gồm những gì?

Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý là một trong những lĩnh vực có điều kiện, do đó khi hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc thành lập công ty luật, hoặc thành lập văn phòng luật sư thì các luật sư phải tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện, cũng như chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý trong phạm vi mà luật quy định.

I. Các dịch vụ pháp lý của luật sư gồm những gì?

Tại Điều 4 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2015 quy định các dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. Như vậy, luật sư được hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

1. Tham gia tố tụng dân sự, hình sự, hành chính

Tại Điều 22 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2015 quy định luật sư có thể tham gia tố tụng dân sự hoặc hình sự, hành chính tùy thuộc vào khả năng và thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Theo đó, luật sư tham gia tố tụng cụ thể như sau:

Tham gia tố tụng dân sự:

– Tư cách tham gia tố tụng dân sự của luật sư: Luật sư tham gia tố tụng dân sự với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Lĩnh vực tố tụng dân sự mà luật sư tham gia: Các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật. Tìm hiểu chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án dân sự

Tham gia tố tụng hình sự: Luật sư tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự. Tìm hiểu chi phí thuê luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

Tham gia tố tụng hành chính: Luật sư tham gia tố tụng hành chính với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

2. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật.

Tư vấn pháp luật là một trong các dịch vụ pháp lý của luật sư phổ biến nhất hiện nay. Luật sư tư vấn pháp luật là hình thức luật sư phân tích quy định pháp luật liên quan đến vụ việc của khách hàng, đồng thời đưa ra ý kiến hoặc hướng dẫn khách hàng thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Tại Điều 28 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2015 quy định, luật sư tư vấn pháp luật được thực hiện trong tất cả mọi lĩnh vực pháp luật.

Khi cung cấp dịch vụ pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật, luật sư phải hướng dẫn, đưa ra ý kiến và giúp đỡ khách hàng soạn thảo các giấy tờ có liên quan đến nội dung tư vấn, soạn thảo các giấy tờ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

Khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng, luật sư phải hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Tìm hiểu chi phí thuê luật sư tư vấn pháp luật

3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng

Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng là việc khách hàng ủy quyền cho luật sư để đại diện tham gia giải quyết các công việc trước hoặc sau quá trình tố tụng diễn ra, khi tham gia đại diện luật sư chỉ thực hiện các nội dung trong phạm vi được ghi trong hợp đồng pháp lý, hoặc thực hiện các nội dung theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Hiện nay, với sự phát triển kinh tế xã hội, khi phát sinh một vấn đề cần giải quyết thì cá nhân và doanh nghiệp có thể nhờ một người là chuyên gia trong vấn đề đó đại diện để giải quyết, trong trường hợp vấn đề liên quan đến pháp luật thì các bên có thể nhờ luật sư đại diện để giam gia giải quyết theo các thủ tục mà pháp luật quy định.

Luật sư đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng là quá trình luật sư thực hiện các công việc trước và sau khi quá trình tố tụng được diễn ra, có thể là đại diện ngoài tố tụng hành chính, dân sự, hình sự. Tùy thuộc vào từng nhu cầu của người được đại diện mà luật sư có thể tham gia theo thỏa thuận.

Khi đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan. Theo đó, luật sư có quyền được nhận thù lao đại diện và có nghĩa vụ thực hiện các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền.

4. Các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.

Tại Điều 30 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2015 quy định, hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm: giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm:

– Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

Ví dụ như luật sư thực hiện công việc ủy quyền để thành lập công ty, ủy quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền để thực hiện các thủ tục hành chính khác,…

– Giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại

Ví dụ như luật sư có thể tư vấn thủ tục khiếu nại, hoặc đại diện để làm đơn khiếu nại, hoặc tham gia giải quyết khiếu nại,…

– Dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Khi cung cấp dịch vụ pháp lý khác, luật sư vẫn có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, cụ thể luật sư có quyền được hưởng thù lao và nghĩa vụ thực hiện công việc theo thỏa thuận hoặc nội dung trong hợp đồng pháp lý.

Lưu ý: Khi cung cấp dịch vụ pháp lý, luật sư phải ký kết hợp đồng với khách hàng. Trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức.

II. Hợp đồng dịch vụ pháp lý là gì?

Hợp đồng dịch vụ pháp lý là hợp đồng được ký kết giữa luật sư của văn phòng luật sư, hoặc công ty luật với khách hàng để thực hiện nội dung công việc liên quan đến vấn đề pháp luật. Hợp đồng dịch vụ pháp lý là bắt buộc, ngoại trừ các trường pháp luật có quy định khác.

– Những trường hợp luật sư thực hiện công việc mà không cần ký hợp đồng dịch vụ pháp lý:

+ Luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: Trong trường hợp này, luật sư được chỉ định tham gia tố tụng cho nên không cần ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với quan tiến hành tố tụng.

+ Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức: Trong trường hợp này, luật sư chỉ cần ký hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức hành nghề luật sư. Thẩm quyền ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong trường hợp này là người đại diện hoặc người được cơ quan, tổ chức đó ủy quyền ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý là hình thức hợp đồng dân sự/ kinh doanh thương mại, cho nên các bên có quyền thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên trong hợp đồng pháp lý cần phải có những nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng,

– Tên, địa chỉ người đại diện của tổ chức hành nghề luật (đối với công ty luật, văn phòng luật sư)

– Tên, địa chỉ của luật sư (trong trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân)

– Nội dung công việc liên quan đến dịch vụ pháp lý

– Thời hạn thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý

– Quyền, nghĩa vụ của các bên

– Mức thù lao cụ thể, phương thức tính thù lao

– Các khoản chi phí khác như chi phí tàu xe, chi phí lưu trú,… (nếu có)

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

– Phương thức giải quyết tranh chấp.

Trên đây là các dịch vụ pháp lý của luật sư theo quy định pháp luật, ngoài những dịch vụ nêu trên thì luật sư không được phép cung cấp dịch vụ khác cho khách hàng.

III. Các dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Nhân Hậu

Dịch vụ tư vấn pháp luật cá nhân, doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật là hình thức luật sư phân tích, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục, công việc theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm các hình thức tư vấn chủ yếu sau:

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến vấn đề dân sự

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh thương mại

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến lao động

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hành chính

– Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến hình sự

Hiện tại, công ty Luật Nhân Hậu đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc, nếu quý khách cần thuê luật sư tư vấn giải quyết vấn đề liên quan đến pháp luật, hoặc doanh nghiệp cần thuê luật sư riêng tư vấn thường xuyên, quý khách vui lòng liên hệ đến công ty Luật Nhân Hậu để trao đổi cụ thể hơn.

Tìm hiểu chi phí dịch vụ luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên để biết thông tin chi tiết dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ thực hiện các thủ tục hành chính

Thực hiện các thủ tục hành chính là việc luật sư của Công ty Luật Nhân Hậu sẽ đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước, bao gồm các dịch vụ chủ yếu dưới đây:

– Dịch vụ thành lập công ty trọn gói, dịch vụ kê khai thuế doanh nghiệp

– Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, dịch vụ hoàn công

– Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

– Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

– Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

– Dịch vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

– Dịch vụ làm thủ tục thay đổi doanh nghiệp, mua bán, sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp

– Dịch vụ làm thủ tục khiếu nại quyết định hành chính trái quy định pháp luật ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp

– Và các dịch vụ thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước khác theo yêu cầu

Dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án dân sự

Dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án dân sự là việc Công ty Luật Nhân Hậu sẽ đại diện cho khách hàng để khởi kiện tranh chấp vụ án dân sự ra Tòa án, bao gồm các vụ án dân sự chủ yếu dưới đây:

– Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi nợ cho cá nhân và doanh nghiệp

– Dịch vụ luật sư khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

– Dịch vụ luật sư khởi kiện ly hôn đơn phương, chia tài sản và quyền nuôi con

– Dịch vụ luật sư khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

– Dịch vụ luật sư khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại

– Dịch vụ luật sư làm thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

– Dịch vụ luật sư làm thủ tục yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích

– Dịch vụ luật sư làm thủ tục yêu cầu Tòa án  tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

– Dịch vụ luật sư khởi kiện giải quyết tranh chấp theo yêu cầu khách hàng

Tìm hiểu chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án dân sự để biết thông tin chi tiết dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa vụ án hình sự là hình thức luật sư tham gia vào quá trình tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà tư cách tham gia quá trình tố tụng hình sự sẽ khác nhau.

Thông thường, kể từ khi có giấy triệu tập của Cơ quan điều tra là người bị triệu tập có thể thuê luật sư để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, tùy thuộc vào từng nhu cầu cụ thể của khách hàng mà luật sư của Công ty Luật Nhân Hậu sẽ tham gia vào quá trình tố tụng theo yêu cầu.

Tìm hiểu chi phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự để biết thông tin chi tiết dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá nội dung

Bài nổi bật

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của luật sư

Theo quy định trong Luật luật sư, Điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *